Menjalankan Manhaj Kenabian

"Kebajikan itu ialah budi pekerti yang baik. Sedangkan dosa ialah perbuatan atau tindakan yang menyesakkan dada, dan engkau sendiri benci jika perbuatanmu itu diketahui orang lain."

Minggu, 05 Juni 2011

MUSUH YANG NYATA, MUSUH TERKUAT MANUSIA YANG AKAN DATANG JIKA SUDAH TIBA SAATNYADAJJAL Vs IMAM MAHDI
DAN DEKATNYA KEHANCURAN ALAM SEMESTA

DAJJAL Laknatullah, cirri-ciri fisik dan sifatnya:

Dajjal adalah laki-laki keturunan Adam. Ia seorang pemuda berkulit merah, bertubuh pendek, berambut keriting, dahinya lebar, pundaknya bidang, matanya yang sebelah kanan buta, tidak menonjol keluar juga tidak tenggelam,seperti buah anggur yang masak. Pada mata yang sebelah kirinya terdapat daging yang tumbuh lebih tebal dari sudutnya. Diantara kedua matanya terdapat tulisan huruf KA FA RA secara terpisah yang dapat dibaca oleh setiap mu’min baik buta huruf maupun pandai menuis, ia mandul, tidak punya anak.

Waktu dan Tempat Keluarnya DAJJAL :

Dajjal akan keluar dari arah timur ( khurasan ) dari kampung Yahudiyah Asbahan ( sekarang berada diperbatasan Iran dan Rusia ). Kemudian ia mengembara keseluruh negeri, tidak ada negeri yang selamat dari cengkeraman Fitnahnya kecuali mekkah dan madinah, karena keduanya selalu dijaga oleh malaikat. Ia keluar setelah kaum muslimin menaklukan Konstantin. ( Fatul Bahri 13:91)

Tanda-tanda kemunculan DAJJAL :

Dari Hadits Tamim Ad Dari disimpulkan bahwa tanda-tanda kemunculan Dajjal Adalah Pohon-pohon kurma didesa Nakhl Baisan (palestina) tidak bias berbuah lagi, keringnya air danau Thabaria di palestina dan keringnya mata air Zughar (Syiria) yang biasa mengairi perkebunan sekitarnya. ( HR. Muslim 18:83 )

Dimanakah DAJJAL saat ini? :

Pendapat yang Shoheh adalah bahwa Dajjal sudah diciptakan, saat ini ia berada disebuah pulau terpencil dan sedang menunggu ketentuan Allah untuk dapat keluar. Hal itu sebagaimana Hadits Tamim Ad Dari yang pernah berjumpa degan Dajjal disebuah Pulau terpencil saat perahu yang ia naiki bersama kawan-kawannya karam dilaut. Tamim bertemu dengan Dajjal dan Al Jasasah, sedang Dajjal saat itu kedua tangannya terbelenggu kekuduknya, antara kedua lutut dan mata kakinya diikat dengan rantai besi. ( HR. Muslim 18: 78-83 )

Keadaan dunia sebelum keluarnya DAJJAL :

Rasulullah saw, bersabda, “Sesungguhnya sebelum keluarnya Dajjal adalah tempo waktu yang sangat sulit, dimana pada waktu itu manusia akan ditimpa oleh kelaparan yang sangat. Allah memerintahkan kepada langit pada tahun pertama untuk menahan 1/3 dari hujannya dan memerintahkan kepada bumi untuk menahan 1/3 dari tanamannya. Kemudian Allah memerintahkan kepada langit pada tahun kedua agar menahan 2/3 dari hujannya dan memerintahkan bumi untuk menahan 2/3 dari tanam tanamannya. Kemudian pada tahun ketiga darinya Allah memerintahkan kepada langit untuk menahan semua air hujan, lalu ia tidak meneteskan setitik air pun dan memerintahkan bumi agar menahan seluruh tanamannya. Setelah itu tidak tumbuh satu tanaman hijaupun dan semua binatang berkuku akan mati kecuali yang tidak dikehendaki Allah.”  Para sahabat bertanya, “Dengan apa manusia hidup pada masa itu? Beliau Menjawab, “Tahlil, Takbir, dan Tahmid sama bagi mereka dengan makanan. ( HR. Ibnu Majjah, Shahih. Lihat Ash-Shahihah no. 2457 )

Lamanya DAJJAL menetap dibumi :

Dajjal akan menetap dibumi selama 40 hari, satu hari pertama bagai satu tahun, satu hari kedua bagai satu bulan satu hari ketiga bagai satu pecan. Hari-hari berikutnya sebagai mana biasa. Dalam keadaan seperti ini setiap muslim tetap melaksanakan sholat sebagaimana hitungan satu tahun, satu bulan, dan satu pecan. ( HR. Muslim ).

Fitnah DAJJAL :

Dajjal akan datang membawa Fitnah yang sangat dahsyat, sehingga banyak manusia  yang akan tertipu oleh Fitnahnya. Diantara Fitnah Dajjal adalah sebagai berikut :
*      Dajjal datang dengan membawa Surga dan Neraka, siapa yang masuk kedalam surga Dajjal sesungguhnya itu Neraka Allah, dan siapa yang bersabar dengan Neraka Dajjal, ia akan masuk kedalam Surga Allah yang Hakiki.
*      Dajjal mampu menghidupkan kembali orang yang telah mati, sehingga banyak manusia yang menyangka bahwa ia lah tuhan yang sesungguhnya.
*      Penduduk negeri yang disinggahi Dajjal lalu mengingkarinya, maka sawah ladangnya akan hancur, hewan ternaknya akan mati kelaparan dan negerinya menjadi Gersang. Sedang yang beriman kepada Dajjal, akan memperoleh berbagai kesenangan hidup, makanan yang melipah, tanaman yang subur dan binatang yang memiliki banyak susu.
*      Diantara Fitnahnya adalah ia akan memaksa seorang manusia, lalu membunuh dan memotongnya dengan gergaji hingga tubuhnya terbelah menjadi dua, lalu ia hidupkan kembali orang tersebut dan memaksanya agar beriman kepadanya.

Para pengikut dan pendukung DAJJAL :

Pendukung utama Dajjal adalah 70.000 orang yahudi Ashbahan yang berpakaian tanpa jahitan, juga diikuti suatu kaum bermuka gelap seperti tembaga. Orang Ajam juga banyak mendukung Dajjal, juga Orang turki dan manusia dari pelbagai Negara yang kebanyakan orang-orang arab dusun dan wanita.

Terbunuhnya DAJJAL ditangan AL MASIH Alaihissalam. :

Pada hari terakhir pengembaraanya dibumi, sampailah Dajjal di Palestina, lalu bertemu dengan pasukan Al Mahdi yang baru kembali dari Penaklukan Konstantin. Saat itu Al Mahdi telah bersama Isa Al Masih Alaihissalam. Ketika Dajjal melihat Nabi Isa Alaihissalam, tubuhnya meleleh seperti melelehnya garam dalam air, lalu Nabi Isa Alaihissalam mengejarnya, sampailah ia disuatu tempat bernama pintu Lodd, disitulah Nabi Isa menikam Dajjal dengan Tombaknya, kemudian tobak yang berlumuran darah itu ditunjukkan kepada kaum muslmin. Selanjutnya 70.000 kaum yahudi pengikut Dajjal akan dibunuh semuanya, hingga mereka bersembunya dipohon dan batu-batu, namun benda-benda itu dapat berbicara dan memberitahukan keberadaan kaum yahudi yang bersembunyi dibaliknya. Kecuali pohon Gharqad. ( Lihat :Al Fitan wal malahim 1: 128-129 )

Cara berlindung dari Fitnah DAJJAL :

Rasulullah mengajarkan kepaa setiap mukmin cara berlindung dari Fitnah Dajjal, diantaranya adalah sebagai berikut :
v  Membaca sepuluh ayat pertama dan terakhir dari surah Al Kahfi.
v  Membaca do’a-do’a perlindungan dari Fitnah Dajjal, terhusus setiap sholat saat sujud terakhir sebelum tasyahud.
v  Menetapkan iman dengan mempelajari hakikat dan Fitnah Dajjal, sehingga saat kemunculannya ia mengetahui kemunculan Dajjal.
v  Menetap dimekkah atau di Madinah.
v  Berlari dan bersembunyi jika mengetahu Dajjal Mendatanginya meski ia seorang yang kuat imannya, karena Fitnah Subhat Dajjal sangat Dahsyat.


AL MAHDI Alaihissalam

Nama dan Silsilahnya :

Beliau adalah Muhammad bin Abdillah Al Alawi Al Fathimi Al Hasani Al Quraisyi. Nama lain beliau adalah Abu Abdillah, lahir sebagaimana manusia lain, memiliki ibu dan bapak. Ia belajar ilmu agama di kota madinah, manusia tidak mengerti bahwa ia adalah Al Mahdi hingga usia tertentu kemudian Allah mengishlahnya dalam satu malam.

Cirri-ciri Fisiknya :

Muhammad bin Abdillah Al Mahdi adalah seorang pemuda yang usianya hampir mencapai 40 tahun. Warna kulitnya cokelat, hidungnya mancung,dahinya lebar, bagian tengahnya agak cembung dan indah dilihat. Gigi serinya berkilat indah. Berjenggot tebal. Pada pipinya ada tahi lalat. Wajahnya seperti bintang bercahaya. Postur tubuhnya tegap dan tergolong pria yang memilki daging sedikit ( tidak gemuk ). Bicaranya gagap, jika ucapannya lambat, ia memukul paha kirinya dengan tangan kanannya, sehingga ucapannya menjadi lancer.

Waktu dan tempat kemunculannya :

Tanda kemunculan Al Mahdi yang terkuat adalah wafatnya seorang Khalifah, kemudian terjadinya persengketaan tiga orang keturunan Khalifah untuk menguasai Mekkah, namun tak seorangpun yang berhasil menguasainya. Lalu muncul panji-panji hitam dari arah khurasan ( Ashhabu Rayati Sud ), kedatangan mereka untuk memberi dukungan penuh kepada Al Mahdi. Tentang kelompok Ashhabu Rayati Sud ini, ada yang berpendapat bahwa mereka adalah Thaliban dan Al Qaeda yang berada di khurasan ( Afganistan ), karena cirri-ciri lahir mereka mirip dengan apa yang banyak disebutkan dalam banyak astar, diantaranya bendera mereka berwarna hitam, sorban mereka serba hitam, pakaian mereka putih yang terlihat unik, mereka memelihara rambut, nasab mereka dinisbatkan kepada desa desa dan nama nama mereka merupakan Kiasan ( Kitabul Fitan, Nu’aim bin hammad hal 188, 121 dan Al Isa’ah li Asyiratis Sa’ah, Barzanji hal 144 ) sedang hadits tentang Ashhabu Rayati Sud terdapat dalam sunan ibnu majjah, kitabul Fitan 2, 1467, Mustadrak Al Hakim 4: 463-464.

Sedang tanda tanda alam yang mengsyaratkan kemunculannya adalah terjadinya gerhana matahari dan bulan dibulan Ramadhan yang diikuti suara keras di bumi dan adanya bintang berekor,  kemudian disusul dengan huru hara, kekacauan dan malapetka dibulan syawal, lalu terjadi pertikaian dan konflik antara kabilah dibulan zul Qa’dah, disusul peristiwa perampokan dan pembantaian jama’ah Haji dibulan Zul Hijjah, hingga darah menggenang di Jumratul Aqadah, lalu dibulan Muharam, dibai’at lah Al Mahdi oleh sejumlah kaum muslimin. Peristiwa peristiwa diatas dimuat dalam Al Fitan, oleh Nu’aim bin Hammad, Guru imam Bukhari dengan no. hadits 625, 630, 635. Wallahualam bish shawab.

Sedang Hadits Shoheh yang pasti akan terjadi adalah peristiwa pasukan arab ( Sufyani ) yang mengejar Al Mahdi, namun Allah menenggelamkan mereka dipadang pasir Al Baida’ Madinah. Dalam peristiwa ini hanya ada seorang yang selamat, kemudian ia mengabarkan kepada manusia, sehingga Al Mahdi semakin Populer. ( HR. Bukhari dan Muslim )

Proses Pembai’atan Imam Mahdi :

Al Mahdi adalah pemuda Shoheh, ia tidak berambisi menjabat sebagai pemimpin, proses pembaiatannya dilakukan secara peksa oleh beberapa kaum muslimin yang menemuinya disebuah tempat antara maqam ibrahim dan rukun ka’bah. Awalnya Al Mahdi selalu menolak, karena melihat betapa berat persoalan yang akan dihadapi, sehingga akhirnya Allah mengishlahnya dalam semalam. Allah menakdirkan ia baiat untuk menjadi seorang Khalifah karena adanya persoalan besar yang dihadapi manusia, Yaitu :

Adanya peperangan dan pembantaian yang tiada henti. Begitu pembantaian selesai, Al Mahdi bersiap siap untuk memasuki kancah pertempuran dahsyat; penaklukan dunia secara total.

Jumlah pasukan dan para Pendukungnya :

Dalam Hadits Shoheh disebutkan tentang tentara muslimin yang membai’at Al Mahdi, bahwa dia akan dibai’at oleh sekelompok kecil kaum muslimin. Namun tidak disebutkan jumlahnya. Setelah ditenggelamkannya pasukan infantry yang menejar Al Mahdi maka nama Al Mahdi semakin popular, banyak dari kaum muslimin yang kemudian datang menemui Al Mahdi untuk memberikan Dukungan,diantara mereka adalah para pemuka dari syam dan iraq, namun pendukung terbesar adalah Ashhabu Rayati Sud  yang datang dari Afganistan.

Al Hafidz Ibnu Katsir berkata,” Al Mahdi dikukuhkan oleh penduduk masyriq ( Khurasan ) yang membantunya, menegakkan kekuasaan dan membangun pilar pilarnya, bendera mereka juga berwarna hitam, yaitu warna yang melambangkan sikap merendahkan diri karena bendera Rosulullah juga Hitam yang diberi nama Al ‘Uqab…..”( An-Nihayah Fil Fitan wal malahim1:29-30 )

Ekspansi dan penaklukan dizaman Al Mahdi :

Setelah selesainya proses pembai’atan, Al Mahdi bersama kaum muslimin yang bergabung bersamanya segera menyusun kekuatan untuk melakukan penaklukan. Berikut ini merupakan wilayah, negeri dan kaum yang akan ditaklukan dengan izin Allah swt :

1.    Bani Kalb ( Pendukung Sufyani )
2.    Jazirah Arab yang meliputi Saudi, Yaman, Uni Emirat Arab, kuwait, Qatar, Oman dan seluruk kawasan Jazirah.
3.    Persi/Iran ( Syi’ah ), kaum Syi’ah kecewa bahwa ternyata Al Mahdi yang dijanjikan bukan berasala dari mereka, mereka ingin menumpas Al Mahdi, namun Al Mahdi berhasil mengalahkan mereka.
4.    Penaklikan Baitul Maqdis dan pembebasan Masjidil Aqsha
5.    Malhamah kubra di A’maq dan Dabiq ( Damaskus ). Ini merupakan pertempuran terdahsyat antara Al Mahdi dengan Rum, dimana mereka mengerahkan 80 bendera yang pada setap bendera terdiri dari 12.000 tentara, perang Al Malhamah kubra terjadi selama 4 hari berturut turut, 1/3 dari kaum muslimin melarikan diri dari pertempuran yang mana dosa mereka tidak akan diampuni oleh Allah. Dan 1/3 lagi mendapatkan Sahid, dan sisanya yang 1/3 akan mendapatkan kemenangan yang mana mereka tidak akan tersesat untuk selama lamanya. ( Shahih Muslim dalam Al Fitan wa Asyrtus sa’ah 12/21-22 )
6.    Penaklukan cina, rusia dan India ( Khuz dan Kirman ).
7.    Penaklukan Konstantinopel ( Turki sekuler ) oleh 70.000 bani Ishaq, penaklukan tersebut tidak mengukan pedang dan tombak, namun hanya menggunakan takbir dan tahlil,maka terbukalah benteng kontantinopel.Di saat tentara al Mahdi mengumpulkan ghanimah, tiba tiba datanglah dajjal.
8.    Perang melawan Dajjal yang diikuti oleh 70.000 Yahudi Asbahan. Dajjal akan tewas ditangan Isa Al Masih, dan pengikutnya
9.    Penaklkan Roma ( Italia ). Wallahu’alam bissawab.

Wafatnya Al Mahdi :

Al Mahdi tidak hidup lama setelah kedatangan Isa Al Masih lalu ia wafat dan disholatkan oleh kaum muslimin. Sepeninggalnya,maka Al Qahthani menggantikan Al Mahdi dalam memimpin Kaum Muslimin. Keutamaan dan kebaikannya tidak lebih rendah dari Al Mahdi, namun Setara. Masa itulah masa yang penuh dengan kedamaian dan keadilan, masa masa aman, dimana setiap bias dan racun akan dicabut dari pemiliknya, dan manusia tidak lagi bersengketa satu samalannya.

SINOPSIS

Saat ini, dimana kaum muslimin hidup ditengah zaman yang penuh dengan fitnah, maka mengingat kembali petuah Nabi SAW. Tentang Fitnah akhir Zaman merupakan persoalan penting agar setiap muslim selamat darinya. Dalam sabdaNya, Beliau SAW, mengingatkan,’Semenjak Adam diciptakan sampai berdirinya kiamat, tiadaFitnah yang lebih besar dari pada DAJJAL (HR. Muslim ).

Dajjal adalah Fenomena akhr Zaman yang paling dikhawatirkan oleh setiap mu’min, karena tidak sejengkalpun dari bumi ini tidak dipijakkannya . Fitnah Dajjal adalah Fitnah Subhat dan Sahwat, Fitnah Global yang menenggelamkan sebagian besar manusia dalam kekufuran.

Sebelum datangnya Fitnah Dajjal, kaum muslimin juga akan teruji dengan fitnah dahsyat berupa maker global barat terhadap dunia Islam. Para penegak hukum Allah dituding sebagai Teroris yang menjadi biang keladi kerusakan dunia. Bahkan maker global kampanye anti Teroris telah membagi manusia dunia menjadi 2 kubu besar; bersama teroris atau bersama barat ( Kuffar ), tidak ada ruang netral.

Dunia Islam tengah bersedih, kaum Muslimin dikepung dari seluruh dunia, mereka yang Istiqamah menjalankan sariat bagai memegang bara sangat panas dan hampir hampir tak mampu menggenggam nya. Pembantain terhadap umat islam terus terjadi dihampir selruh negeri, begitu pula penangkapan para Da’I dan aktifis dengan dalih bahwa mereka adalah gembong gembong teroris yang harus dibasmi. Dunia terasa sempit bagi setiap mu’min, tidak ada tempat berlari atau wilayah aman untuk tegaknya hukum hukum Allah.
Namun Allah tetaplah pemilik kekuasaan langit dan bumi, dunia dan akhirat, yang telah mengatur dan mentakdirkan akan munculnya seorang Al Mahdi Al Amin yang akan memenuhi dunia dengan keamanan dan kesejahteraan, sebagai mana sebelumnya dipenuhi dengan kedzoliman dan kekacauan.

Al Mahdi yang dijanjikan akan muncul disaat Fitnah benar benar tdak ada jalan keluar, saat Kaum Muslimin telah mengerahkan seluruh kemampuan dan tenaga mereka untuk menegakkan seruanNya, namun kebengisan musuh dan maker mereka menjadi menggila. Disaat manusia dilanda perselisihan dan pertikaian, Al Mahdi akan datang untuk memerangi kedzoliman, penaklukan seluruh dunia, hingga benar benar hanya Allah yang disembah. Demi Allah andaikan umur dunia tinggal satu hari, niscaya Allah akan panjangkan hingga ia membangkitkan seorang lelaki dari keluargaku . namanya sama dengan namaku, nama bapaknya juga sama dengan nama bapakku dan ia menebarkan kedamaian dibumi. ( HR. Tirmidzi )

Bilakah Al Mahdi datang? Akankah pertikaian antara Barat dan Timur menjadi pertanda dekatnya kedatangan Al Mahdi ? apakah keberadaan Sufyani di Iraq, Infasi saddam kekuwait ( Fitnatus sarra’ ) dan gempuran koalisi barat serta Embargo dunia ke Iraq merupakan awal percikan dari Perang akhir Zaman? Benarkan keberadaan Panji panji Hitam Asshabu Rayati Sud dari Khurasan ( Thaliban dan Al Qaeda ) pertanda kemunculannya diambang pintu? Yang pasti, apa yang dijanjikan Muhammad Al Mustafa pasti kan terwujud “ Sungguh, urusan ini ( Al Islam ) akan mencapai semua yang dicapai oleh siang dan malam, tidak satupun bangunan dari tanah atau tenda, kecuali Allah akan memasukkan Agama ini kedalamnya “.

Benarkan, kedatangan Al Mahdi Alaihissalam merupakan rahmat bagi kaum muslimin, namun menjadi petaka dan bencana bagi kekufuran dan kedzoliman, karena ia akan menumpas siapapun yang berusaha menghalangi tegaknya Syariat ini dengan izinnya. Allah akan menaklukan seluruh dunia untuknya, Dajjal akan terbunuh, Yahudi akan dibinasakan , salib salib akan dihancurkan, Timur dan Barat akan dikuasai, dan seluruh manusia akan hidup dengan kedamaian dan keadilan.

RANGKAIAN PERISTIWA AKHIR ZAMAN

Invasi Iraq ke Kuwait


Pengepungan dan Embargo Barat ke Iraq


Pengepungan Syam ( Palestina )


Munculnya panji panji hitam
dari timur/Khurasan( Thaliban ?)

 

Datangnya bendera bendera barat untuk menggempur Afghanistan ( Ashhabu Rayati Sud )


Perang Dunia ke 3 ( Armageddon )


Surutnya sungai Eufrat hingga menyibakkan gunung emas dan manusia datang untuk memerebutkannya


Kematian seorang Khalifah (di Saudi)


Perebutan kekuasaan oleh tiga putra Khalifah untuk menguasa Ka’bah ( Mekkah ) namun tidak seorangpun yang berhasil menguasainya


Kejadian kejadian aneh dibulan Ramadhan berupa gerhana Matahatri dan bulan, Komet berekor dan suara ledakan dahsyat yang bisa didengar oleh seluruh manusia


Huru hara, kekacawaan dan malapetaka dibulan Syawal
  

Pertikaian dan Konflik antar Kabilah di bulan Dzul qa’dah


Perampokan dan Pembantaian Jema’ah Haji dibulan Dzul Hijjah


Ditenggelamkannya pasukan Arab ( Sufyani ) di Al Baida’di madinah saat mengejar Al Mahdi dan Pasukannya


Penaklukan Al Mahdi atas bani Kalb ( Pendukung Sufyani )


Penaklukan Al Mahdi atas jazirah arab meliputi Saudi, yaman, Uni Emirat Arab, Kuwait, Qatar, Oman dan seluruh kawasan Jazirah


Penaklukan Persi / Iran ( Syi’ah )


Kekalahan sebagian orang yahudi dan penaklukan Israel


Penaklukan Baitul Maqdis dan pembebasan Masjidil Aqsha


Malhamah Qubro di A’maq dan Dabik ( Damaskus )


Penaklukan Cina dan Rusia ( Khuz dan Karman )


Penaklukan India


Penaklukan Konstantinopel ( Turki Sekuler ) oleh 70.000 bani Ishaq dengan Takbir dan Tahlil


Munculnya Dajjal dari Khurasan ( Perbatasan Iran dan Rusia ) yang diikuti oleh 70.000 Yahudi Ashbahan


Turunnya Isa Al Masih di Menara Putih di timur Damaskus


Terbunuhnya Dajjal dengan Pedang Isa Al Masih


Perang habis habisan melawan seluruh yahudi yang tersisa


Perang habis habisan melawan seluruh yahudi yang tersisa
Datangnya Ya’jud dan Ma’juj


Penaklukan Roma ( Italia )


Wafatnya Al Mahdi


Naiknya Al Qathani menggantikan Al Mahdi


Wafatnya Isa Al Masih


Terbitnya Matahari dari Barat


Keluarnya binatang dari Perut bumi yang dapat berbicara


Keluarnya Asap ( Dhukon )


Datangnya angin lembut dari arah yaman yang bertiup untuk mengambil Arwah Orang Mu’min


Penghalalan Baitullah dan penghancuran Ka’bah Dzu Suwaiqatain dan Habasyah


Kehancuran Madinah dan keluarnya seluruh manusia darinya


Pembenaman bumi di timur, barat dan tanah Arab.


Munculnya Api yang menggiring manusia ke Mahsyar


Terjadinya Kiamat, Peniupan Sangkakala dan kehancuran alam semesta

Penerbitan Peristiwa diatas bukan sebuah Kemutlakan, namun hanya dari sebagian pendapat.

Wallahu ‘alam bish shawab.
Penulis_ Sopin_yulidar@rocketmail.com