Menjalankan Manhaj Kenabian

"Kebajikan itu ialah budi pekerti yang baik. Sedangkan dosa ialah perbuatan atau tindakan yang menyesakkan dada, dan engkau sendiri benci jika perbuatanmu itu diketahui orang lain."

Sabtu, 02 Agustus 2014

Manhaj KeNabian

Tanda Akhir jaman sudah sangat banyak, dari bencana sampai tanda akidah manusai nya lengkap di 2014 ini. di tahun 1935 Hijriah ini pulalah sang Khalifah di islah dan dihadirkan sebagai siklus pembaruan 100 tahun kejayaan umat.

Ber-Baiat-lah Wahai saudaraku.